Dags för nomineringar!
Behandlas på medlemsmötet den 29: september


Det är dags för de årliga nomineringarna till nämnder, bolag, råd och kommittéer. 

De socialdemokrater i Nacka som i och med valet i augusti förra året valdes in i kommunfullmäktige har ett fyraårigt mandat. För nämnder, bolag, råd och kommittéer gäller dock ettåriga mandat och val av våra företrädare för 2020 genomförs på medlemsmöte i Arbetarekommunen den 26:e november. Nacka arbetarekommun vill i samband med detta ha in nomineringar till dessa uppdrag senast den 1:a oktober.

Varje medlem i vårt parti har rätt att nominera sig själv eller andra. Men om du vill ha din förenings stöd - Boo-föreningens - skickar du in din/dina nominering/ar till styrelsen senast den 21:a september på mail sossariboo@gmail.com. På vårt medlemsmöte den 29:e september bestämmer vi sedan tillsammans vilka kamrater som Boo-föreningen.

Glöm inte att boka in söndagen den 14.00. Utöver nomineringar en festlig invigning av medlemsmöten i Boosalen.

Medlemsmöten är planerade till söndagarna 29/9, 27/10, 17/11 och 15/12  kl 14.00. Våra möten kommer att fyllas med kultur, debatter, diskussioner och trevlig samvaro. Vi återkommer närmare till respektive möte med aktuellt program.
 

Med vänliga hälsningar!          Styrelsen

 
Copyright © *2018* *Boo Socialdemokratiska förening*, All rights reserved.


Vår mailadress är:
*sossariboo@gmail.com*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.