Kommunala beslutsorgan i Nacka

what image shows

I kommunalvalet 2018 fick (s) 17,5 % i Nacka totalt och 15 % i Saltsjö-Boo. Detta innebär i huvudsak oförändrad röstandel i jämförelse med 2014. Sett över tid förlorar (s) andelar i valmanskåren. Det är också svårt att följa hur och när viktiga beslut fattas i de olika kommunala organen. Nedanstående lista är avsedd att förenkla informationsinhämtningen.

Klicka på klubban för det beslutsorgan du vill veta mer om och ta del av protokoll och handlingar för 2019

<

Kommunfullmäktige

Nästa sammanträde 20 april

I kommmunfullmäktige representerar 61 politiker väljarna. 11 av dessa är socialdemkorater, varav 4 är medelemmar i Boo Socialdemokratiska förening.

Klicka här för Boo-föreningens rapport från fullmäktigemötena

Kommunstyrelsen

Nästa sammanträde 30 mars

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter, varav 2 ordinarie och 2 ersättare är socialdemokrater. Ingen av dessa är under 2019 medlem i Boo socialdemokratiska förening.

Klicka här för ärenden som är direkt knutna till Saltsjö-Boo

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nästa sammanträde 17 mars

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 8 ordinarie ledamöter av vilka 2 är socialdemokrater. (s) har även 1 ersättare. Ingen av dessa är medlemmar i Boo Socialdemokratiska förening.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

17 mars

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott har 8 ordinarie ledamöter, varav 2 socialdemokrater. Ingen av dessa är medlemmar i Boo Socialdemokratiska förening.

Kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott

Nästa sammanträde 10 mars

Kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott har 8 ordinarie ledamöter, varav 1 är socialdemokrat (2:e vice ordförande). 1 ersättare ä socialdemokrat. Ingen av dessa är medlemmar i Boo Socialdemokratiska förening.

Klicka här för ärenden som är direkt knutna till Saltsjö-Boo

Kommunstyrelsens miljöutskott

Nästa sammanträde 10 mars

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbets- och företagarnämnden

Nästa sammanträde 25 mars

Arbets-och företagarnämnden har 10 ordinarie ledamöter. 3 av dessa är socialdemokrater, varav 1 (2:e vice ordförande) och 1 ersättare är medlemmar i Boo Socialdemokratiska förening.

Klicka här för ärenden som är direkt knutna till Saltsjö-Boo

Fritidsnämnden

Nästa sammanträde 25 mars

Fritidsnämnden har 10 ordinarie ledamöter, varav 2 (inkl 2:e vice ordförande) och 1 ersättare är socialdemokrater. 1 ordinarie ledamot är medlem i Boo socialdemokratiska förening.

Klicka här för ärenden som är direkt knutna till Saltsjö-Boo

Kulturnämnden

Nästa sammanträde 24 mars

Kulturnämmnden har 10 ordinarie ledamöter. 1 ordinarie (2:e vice ordförande) och 2 ersättare är socialdemokrater. Ingen av dessa är medlemmar i Boo Socialdemokratiska förening.

Klicka här för ärenden som är direkt knutna till Saltsjö-Boo

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Nästa sammanträde 18 mars

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har 15 ledamöter, varav 3 (inklusive 2:e vice ordförande) är socialdemokrater tillsammans med 2 ersättare. Ingen av dessa är medlemmar i Boo Socialdemokratiska förening.

Klicka här för ärenden som är direkt knutna till Saltsjö-Boo

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott

Nästa sammanträde 19 februari

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott har 6 ledamöter varav en (s) (tillika 2:e vice ordförande), samt 1 ersättare. Ingen av dessa är medlemmar i Boo Socialdemokratiska förening.

Natur- och trafiknämnden

Nästa sammanträde 24 mars

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ingen av dessa är medlemmar i Boo Socialdemokratiska förening.

Socialnämnden

Nästa sammanträde24 mars

Socialnämnden har 10 ledamöter, varav (s) har 2 ordinarie (inkl 2:e vide ordförande) och 1 ersättare. Ingen av dessa är medlemmar i Boo Socialdemokratiska förening.

14 Utbildningsnämnden

Nästa sammanträde 26 mars

Socialnämnden har 10 ledamöter, varav (s) har 2 ordinarie (inkl 2:e vide ordförande) och 1 ersättare. Ersättaren medlem i Boo Socialdemokratiska förening.

Klicka här för ärenden som är direkt knutna till Saltsjö-Boo

Val- och demokratinämmden

Val- och demokratinämnden består av 8 ledamöter, varav 1 (2:e vice ordförande) från (s). Ej medlem Boo Socialdemokratiska förening

Äldrenämden

Fritidsnämnden har 10 ordinarie ledamöter, varav 2 (inkl 2:e vice ordförande) och 1 ersättare är socialdemokrater. 2:2 vice ordförande är medlem i Boo socialdemokratiska förening

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämmden består av 3 ledamöter, varav 1, 2:e vice ordförande, ä (s).

Nacka Stadhus AB

Nacka Stadshus AB har 8 ledamöter, varav (s) har 2 ordinarie (inkl 2:e vide ordförande) och 1 ersättare. Ersättaren medlem i Boo Socialdemokratiska förening.

Nacka Vatten- och avfall AB

Nacka Vatten- och avfall AB har 8 ledamöter, varav (s) har 2 ? ordinarie (inkl 2:e vide ordförande) och 1 ersättare. Ingen är medlem i Boo Socialdemokratiska förening.

Brottsförebyggande rådet

Brottförebyggande rådet består av 8 ledamöter, vara (s) 2:e vice ordförande och medlem i Boo socialdemokratiska förening.

21 Naturvårdsrådet

Naturvårdsrådet har 6 föreningar som medlemmar, samt 2 politiker. Dock ingen (s)

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet består av 8 ledamöter, varav 3 politiker och 5 näringslivsrepresentatnter. 1 (s), inte medlem i Boo Socialdemokratiska förening

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet består av 10 ledamöter, varav 3 politiker och 7 föreningar/organisationer. 1 (s), inte medlem i Boo Socialdemokratiska förening.

Seniorrådet

Seniorrådet består av 2 politiker (ingen (s) och ett antal PRO förenignar och SPF.