Kalendarium och kallelser

 

Mötesform

Datum

Kallelse

   

Klicka för info

Styrelsemöte

2019-09-15

 

Medlemsmöte

2019-09-29

Styrelsemöte

2019-10-21

 

Medlemsmöte

2019-10-27

Styrelsemöte

2019-11-11

 

Medlemsmöte

2019-11-17

AK-styrelsen

2019-11-21

 

Nomineringsmöte AK

2019-11-26

 

Styrelsemöte

2019-12-08

 

Hundaårsjubiléum Boo-föreningen

2019-12-15

 

AK-styrelsen

2019-12-17

 

AK Julmingel i Stadhuset

2019-12-19

 

Öppet medlemsmöte

2020-01-19

 

Hotar ökad centralisering, digitalisering och maktkoncetration den lokala demokratin?

Inledare Olle Wästberg

Medlemsmöte

2020-02-06

 

Årsmöte

2020-02-23

Klicka på klubban för att ta del av årsmötes-handlingarna