Årsmötet 2020-02-23

 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR

 

Förslag dagordning

Klicka på bilden för att läsa eller ladda ner

Verksamhetsberättelse

Klicka på bilden för att läsa eller ladda ner

Ekonomisk redovisning

Klicka på bilden för att läsa eller ladda ner

Revisionsberättelse

Klicka på bilden för att läsa eller ladda ner

Förslag verksamhetsplan

Klicka på bilden för att läsa eller ladda ner

Förslag budget

Klicka på bilden för att läsa eller ladda ner

Valberedningens förslag

Klicka på bilden för att läsa eller ladda ner

 

Av medlemsmötet 2020-01-19 fastställda motioner till AK:s årsmöte 2020-03-22

Motion om att utveckla den lokala demokratin

Klicka på bilden för att läsa motionen eller ladda ner

Motion revidering valkommitténs riktlinjer och instruktioner

Klicka på bilden för att läsa motionen eller ladda ner