Kallelse medlemsmöte 6/2 kl 19.00 och årsmöte 23/2 kl 14.00


Information från styrelsen om medlemsmötet den 6 februari 

 

Styrelsen kallar medlemmarna till möte den 6/2 kl 19.00 i Boo-salen, Kommunalvägen 2. Inför de kommande årsmötena i vår föreningen och i Arbetarekommunens behöver vi gemensamt ta ställning till några viktiga frågor:
  1. Hantering av motioner som du vill ska behandlas på Boo-föreningens årsmöte 23/2.
  2. Hantering av motioner som du vill ska behandlas på Nacka arbetarekommuns årsmöte 22/3.
  3. Hur du får med fråga/frågor på Boo-föreningens årsmöte som du inte upplever finns med på det förslag till dagordning för årsmötet som kommer att sändas ut senare.
I detta mail får du också information från Boo-föreningens valberedning. Här följer några stoppdatum som är viktiga

1. Du har rätt att få motion/er behandlade på de kommande årsmötena. För att Boo-styrelsen skall kunna behandla motionen/erna inför sitt årsmöte behöver du ha skickat in den/dem senast lördagen 1 februari. Styrelsen kommer därefter att på medlemsmötet 6/2 föreslå om den/de skall antas som föreningens gemensamma inför årsmötet, eller om den skall behandlas som enskild/a motion/er. Skicka motionen/arna till sossariboo@gmail.com. 


2. Vill du att motion/er till Nacka arbetarekommuns årsmöte skall gälla som Boo-föreningens gemensamma, lämnar du också in den/de till Boo-föreningens styrelse senaste lördagen 1 februari för behandling på medlemsmötet 6/2. Skicka de/den till sossariboo@gmail.com. Antas de/den av medlemsmötet skickar vi den/de vidare till Arbetarekommunens årsmöte.

3. Har du fråga/or som du vill ska finnas med på dagordningen till Boo-föreningens årsmöte skickar du dom till sossariboo@gmail.com senast 15 februari.

Antas inte din motion/er av medlemsmötet har du alltid rätt att få den/de behandlad/e som din egen. Sista datum för att skicka in motion till Boo-föreningens årsmöte är 1 februari och till Arbetarekommunens årsmöte 7 februari. Men vill du alltså att Boo-föreningen ställer sig bakom är det datumen under punkterna 1 och 2 ovan som gäller.Information från valberedningen

 

Vill du nominera någon eller själv delta i Boo-föreningens styrelsearbete?

 

Inför föreningens årsmöte ber valberedningen om förslag till ordförande, ledamöter och ersättare i styrelsen samt förslag till revisorer och fanbärare. Årsmötet ska välja minst tre ordinarie ledamöter, varav en ordförande samt minst en ersättare till styrelsen.

Det finns idag en väl fungerande styrelse där stämningen är god. Det finns en verksamhetsplan och ett lokalpolitiskt program, ambitiös hemsida, www.sossariboo.se eller www.boonet.se och Facebook samt fungerande och intressant mötesverksamhet. Vill du genom att nominera någon eller nominera dig själv till styrelsen, vara med om att öka tempot i det lokalpolitiska arbetet.

Kvar i styrelsen är; Magnus Duvnäs och Thomas Borg har ett år kvar av sin mandattid som ledamöter och liksom Maria Raner som suppleant.

Mandattid går ut för;

- Ledamöter; Bertil Damberg (ordförande), Ole Forsberg (vice ordförande) och Madeleine Wrang (sekreterare).

- Revisorer har varit Anders Huzelius och Hans Linnér, ersättare Sten Hjalmarsson och Harri Kanerva.

Fanbärare Daniel Costa och Hina Khan

Naturligtvis går det bra att nominera dem igen.

Hör av dig till oss i valberedningen, senast 4 februari, med förslag till valberedningens sammankallande Karin Norman på

karinnorman@yahoo.com  eller tel 070 471 6665

Övriga medlemmar i valberedningen är Lillian Sjöström, Gunnel Nyman Gräff, Espen Bjordal samt från SSU Hina Khan.

 
Välkomna till medlemsmötet den 6 februari kl 19.00 i vår härliga möteslokal, Kommunalvägen 2. Vi räknar med att mötet sammantaget är slut senast  21.00. 
 
Hörselslinga finns!

                                              Styrelsen

sossariboo
Website
Copyright © Boo Socialdemokratiska förening, All rights reserved.

Vår mailadress:
sossariboo@gmail.com


Vår hemsida:
www.sossariboo.se


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.